Vår tro får följder förutom i vår vardag också i att vi vill samlas för att upphöja Gud och lära oss mera om Jesus och stötta varandra i livets utmaningar.

Söndagsgudstjänster firar vi 3 gånger i månaden, antingen kl. 11 eller kl. 18. Vi kommer till gudstjänst som en del av vår bekännelse. Vi möts för att styrkas av Bibelordet, bönerna, nattvarden och gemenskapen och ger Gud ära i våra sånger.

Böneverksamhet. Bibel och bön hålls var annan torsdag och bön var annan torsdag kl. 19-20. Samtliga tillfällen är öppna för alla intresserade.

Smågrupper sammankommer på olika platser och i olika former.  En grupp med unga vuxna samlas i hemmen och andra medlemmar deltar i ekumeniska bönegrupper.

Barnverksamhet ordnas både i Baptistkyrkan i Hirvlax och i byagården i Vexala. Söndagsskola hålls i baptistkyrkan i Hirvlax var annan söndag i samband med gudstjänsten. Söndagsskolan i Vexala hålls varje söndag kl. 10.

Sångövning hålls regelbundet för att sjunga andliga sånger under ledning av Göran Näs. Gruppen är öppen för alla intresserade. Följ annonseringen.

Andakter hålls regelbundet på vårdinrättningar i Nykarleby.

Se kalendern för mera information om verksamheten.