Kontakt

Adress till kyrkan Kantlaxvägen 20 A 66970 Hirvlax  

Kontaktpersoner Ingen pastor för tillfället. Ordförande Mayvor Palmborg, tfn 040 056 2037.