Vår tro

Församlingen heter Munsala baptistförsamling och hör till Finlands svenska baptistsamfund. Församlingen är en frikyrka vilket betyder att medlemmarna själv har valt att tillhöra församlingen. Medlem kan man bli om man är döpt till Kristus genom nedsänkning i vatten och vill följa församlingens lära. Dopet till Kristus är viktigt och är startpunkten för det kristna livet.

Vi förenas med alla kristna på jorden i de allmänna trosbekännelserna och hämtar inspiration och innehåll för vår tro från Bibeln.